Pic

Облачна Сигурност

Облачната сигурност се отнася до защитата на данни, приложения и инфраструктури, които се намират в облака. Облачните услуги, като хранилища за данни, софтуер като услуга (SaaS) и платформа като услуга (PaaS), са все по-популярни, тъй като предлагат гъвкавост, скалируемост и икономии на мащаба. Въпреки това, те също така представляват нови рискове за сигурността, тъй като данните често се съхраняват извън организационните граници и се обработват от трети страни.

Ето няколко ключови аспекта на облачната сигурност:

  1. Защита на данните: Това включва криптиране на данните при пренос между устройства и облачни сървъри, както и криптиране на данните, докато се съхраняват в облака. Освен това е важно да се има решение за резервно копие и възстановяване на данни в случай на загуба или повреда.

  2. Управление на идентичността и достъпа: Това включва управлението на потребителските акаунти и идентичности, които имат достъп до облачните ресурси, както и контрола на техните права и ограничения. Много облачни услуги предлагат многофакторна автентикация и други функции за сигурност, които помагат за предпазване от неоторизиран достъп.

  3. Сигурност на приложенията: Това включва защита на самите облачни приложения от атаки като SQL инжекции, кросс-скриптинг и други. Разработчиците трябва да следят най-добрите практики за сигурност при разработване на приложенията и да използват сигурни API-та и библиотеки.

  4. Защита от мрежови атаки: Това включва използването на мрежови защитни стени, системи за предотвратяване на интрузии (IPS) и други мерки за предпазване от мрежови атаки като DDoS атаки.

Облачната сигурност е отговорност, която се споделя между доставчика на облачни услуги и клиента. Доставчикът на облачни услуги е отговорен за сигурността на инфраструктурата на облака, включително хардуер, софтуер и мрежи. Клиентът е отговорен за сигурността на данните, приложенията и операционните системи, които се използват в облака. За да се гарантира максимална сигурност, е важно и двете страни да следват най-добрите практики за сигурност и да имат ясно определени роли и отговорности.