Pic

Измамни реклами и съобщения в Интернет

С появата и развитието на интернет, възникнаха нови форми на престъпления и измами. Особено уязвими са онлайн пространства като социалните медии, електронната поща и различни търговски платформи.