Pic

Двуфакторна и многофакторна автентикация

Автентикацията е процесът, който ни позволява да потвърдим идентичността на потребител, устройство или система в рамките на информационния обмен.